פונם יאריד : [ראָמאן : אין 2 ביכער] / שאָלעם אלייכעם. בוך 2: [קאפּיטלען 43―76]

Format: Books
Main Author: שאָלעמ-אלייכעמ (1859―1916)
Physical Description: 157, [3] с. : портр., факсим. ; 22 см
Language: Идиш
Series: געקליבענע ווערק
Subjects: