פונם יאריד : [ראָמאן : אין 2 ביכער] / שאָלעם אלייכעם. בוך 2: [קאפּיטלען 43―76]

Format: Books
Main Author: שאָלעמ-אלייכעמ (1859―1916)
Physical Description: 157, [3] с. : портр., факсим. ; 22 см
Language: Идиш
Series: געקליבענע ווערק
Subjects:

ОФХ отдела книгохранения

All: 1 , available: 1 Available  Place a Hold

Information about the copies

Shifr Fond Holding place Copy status Reading room
Е416 ОФХ отдела книгохранения (039) 10:2:4:22 AVAILABLE Рекомендованный ЧитЗал